Kompleksowa obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, zamierzeń inwestycyjnych oraz sporów sądowych. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Niezawodność, profesjonalizm i najwyższa jakość usług

Sprawdź czym się zajmujemy

Kancelaria Radcowska Bielec Wasecki Spółka Partnerska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i zamierzeń inwestycyjnych oraz sporów sądowych i windykacji należności.

Do istotnej specjalizacji Kancelarii należy również obsługa dużych postępowań upadłościowych. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych (konsumentów) w zakresie wybranych zagadnień prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zapewniamy swoim Klientom obsługę prawną poza granicami Polski, poprzez współpracę z kancelariami prawnymi z Anglii, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch oraz Słowacji

Pozostajemy w codziennej dyspozycji Klientów w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle i Jarosławiu.

Prawo gospodarcze, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców. Oferujemy także obsługę prawną konsumentom.

Spółki i prawo korporacyjne

Pomoc prawna w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, w tym w zakresie umów, statutów, regulaminów, uchwał organów, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, zaskarżania uchwał, postępowań rejestrowych (KRS).

Umowy w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym

Umowy w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym Sporządzanie i negocjowanie umów związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorców z branż: produkcyjnych, handlowych, usługowych, FMCG, budowlanych, dostawy surowców, sprzedaży i współpracy z sieciami handlowymi, o dzieło w tym z kontrahentami spoza terytorium Polski, umów promocyjnych i marketingowych, umów dostaw maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych do przedsiębiorstw w tym z wykonawcami spoza terytorium Polski w tym według warunków ORGALIME, umów dystrybucyjnych w tym z dystrybutorami klienta spoza terytorium Polski, umów wdrożeniowych w tym systemów informatycznego wsparcia biznesu, umów obsługi i serwisowania maszyn, urządzeń, systemów, umów o współpracy, umów najmu i dzierżawy.

E-commerce

Obsługa przedsiębiorców w płaszczyźnie sprzedaży na odległość z wykorzystaniem sieci internet w tym m.in. tworzenie regulaminów sklepów internetowych, negocjowanie i sporządzanie umów związanych z tworzeniem i działaniem sklepów internetowych, reprezentacja klienta w postępowaniu przed UOKIK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Przygotowanie pozwów oraz wniosków (zasiedzenie, służebności), obrona procesowa (odpowiedź na pozew, wniosek oraz na środki zaskarżenia), uzyskiwanie europejskich nakazów zapłaty, składanie zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, udział w mediacjach sądowych i pozasądowych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka.

Kompleksowa obsługa postępowań upadłościowych, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym również upadłości konsumenckiej, zgłaszanie wierzytelności, weryfikacja zabezpieczeń wierzytelności pod względem skuteczności, sporządzanie sprzeciwów od listy wierzytelności, wytaczanie powództw o uznanie czynności prawnych upadłego za bezskuteczne, postępowań o wyłączenie mienia z masy upadłości, zgłaszanie wierzytelności w zagranicznych postępowaniach upadłościowych. Przeprowadzania i nadzorowanie postępowań restrukturyzacyjnych.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kompleksowa obsługa podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, obsługa prawna w procedurach administracyjnych (w tym zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego) i sądowoadministracyjnych, przygotowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją inwestycji (generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych) w tym według warunków FIDIC, reprezentacja w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości.

Prawo administracyjne i postępowania sądowo-administracyjnego

Reprezentowanie stron w toku postępowania administracyjnego, sporządzanie wniosków o wszczęcie sprawy, udział w rozprawach administracyjnych, składanie zażaleń, odwołań od decyzji, składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i występowanie przed tymi sądami.

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Sporządzanie i negocjowanie umów w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych w tym z kontrahentami spoza terytorium Polski, reprezentacja w zakresie rejestracji wzorów użytkowych i znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz WIPO, ochrona klienta w zakresie naruszenia uprawnień z praw do znaków towarowych oraz autorskich praw majątkowych.

Zamówienia publiczne

Sporządzenie oraz badanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w zakresie zgodności z programami operacyjnymi Unii Europejskiej, reprezentowanie w procedurze zamówień publicznych, składanie środków odwoławczych w procedurze zamówień publicznych.

Bankowość

Pomoc prawna w zakresie zawierania i renegocjowania umów kredytowych, pożyczek, gwarancji bankowych, zabezpieczeń tych umów - hipoteki, zastawy, przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesje wierzytelności, poręczenia, weksle.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompleksowa obsługa klienta w zakresie spraw z zakresu prawa pracy w tym m.in. umów o pracę, menedżerskich, o zakazie konkurencji, regulaminów (pracy, wynagradzania, ZFŚS), zakładowych układów zbiorowych pracy, umów outsorcingu, umów z agencjami pracy tymczasowej, reprezentowania w sporach z zakresu zbiorowego prawa pracy, zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Windykacja należności

Windykacja obejmuje dochodzenie należności na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego i reprezentowanie klienta przed komornikiem, sądem, dłużnikiem. W przypadku windykacji należności poza granicami Polski, Kancelaria współpracuje z kancelariami zagranicznymi, które zajmują się prowadzeniem egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych na terenie danego kraju.

Poznaj nasze kwalifikacje

Założycielami Kancelarii są radcowie prawni z 20-letnim doświadczeniem w pracy z dużymi przedsiębiorstwami i instytucjami.

Artur Bielec

radca prawny/partner

Założyciel Kancelarii, zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych od 1995 r., radca prawny od 1998 r., posiada doświadczenie zawodowe jako syndyk masy upadłości, likwidator, nadzorca sądowy, od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz organów administracji, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Wojciech Wasecki

radca prawny, partner

Założyciel Kancelarii, zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych od 1999 r., radca prawny od 2004 r., posiada doświadczenie zawodowe jako likwidator, w latach 2009 - 2015 zajmował się obsługą prawną spółek Grupy Kapitałowej KROSNO, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Zostań jednym z naszych klientów

Zaufali nam między innymi:

Kancelaria Radcowska Bielec Wasecki Spółka Partnerska

Skontaktuj się z nami.

Kancelaria Radcowska
Bielec Wasecki
Spółka Partnerska


Al. Armii Krajowej 80
V piętro
35-307 Rzeszów
fax +48 16 736 11 90
kancelaria@bielecwasecki.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541433

radca prawny, partner
Wojciech Wasecki
+48 606 751 731
w.wasecki@wasecki.pl
radca prawny/partner
Artur Bielec

Polski English

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.